ВОЕННИ ОКРЪЖИЯ И ОБЛАСТНИ ВОЕННИ ОТДЕЛИ, КЪДЕТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ И ДА ПОДАДЕТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 
Централно военно окръжие
гр. София, ул. „Г. Бенковски” № 12
тел.: 02/9223822; 070020407
 
Военно окръжие - София (фронт офис)
гр. София, ул. „Г. Бенковски” № 12
тел.: 02/9223824; 02/9862852,
 
Военно окръжие - Благоевград
ул. „Мизия” 9, тел.: 073/885105; 0875210266
 
Военно окръжие - Бургас
ул. Цар Асен”№ 4, тел.: 0888723797
 
Военно окръжие - Варна
ул.Тролейна” № 12, тел.: 052759769 и 0889265445
 
Военно окръжие - Велико Търново
бул. „Никола Габровски” № 42А,
тел.: 062/620 400; 0887872827
 
Военно окръжие - Видин
ул. „Гладстон” № 26, тел.: 094/600 754; 0882921235;
 
Военно окръжие - Враца
ул.Алеко Константинов” № 10, тел.: 092/627401 и 0884923232;
 
Военно окръжие - Габрово
ул. Софроний Врачански” № 1А,
тел.: 066/805531 (вътр. 15); 0888210283
 
Военно окръжие - Добрич
бул.Добруджа” № 4, ет. 4, ПК 82, тел.: 0885727774
 
Военно окръжие - Кърджали
ул.Хвойна” № 5, тел.: 0361/22149; 0884744236
Военно окръжие - Кюстендил
ул.Добруджа” № 2А, тел.: 078/552063; 0885626712
 
Военно окръжие - Ловеч
ул. Съйко Съев № 31, тел.: 068/603973; 0885408765, 0886558614
 
Военно окръжие - Монтана
ул. „Безименна” №1, тел.: 0887369020
 
Военно окръжие - Пазарджик
ул. „2-ри януари” № 10, тел.: 034/445463; 0882552002
 
Военно окръжие - Перник
ул.Радомир” № 1 вх. А, ет. 3, тел.: 076/602866 ; 0882552003
 
Военно окръжие - Плевен
ул. Сан Стефано № 43А, тел.: 0885733885; 064/822838; 0885828396
 
Военно окръжие - Пловдив
ул. „Велико Търново” № 75, тел.: 0875208464
 
Военно окръжие - Разград
бул. „Априлско въстание” № 19, тел.: 0884505795
 
Военно окръжие - Русе
ул. „Княжеска” № 8,  тел.: 0886313215
 
Военно окръжие - Силистра
ул.Г.С.Раковски” 16, тел.: 086833257 и 0888436258
 
Военно окръжие - Сливен
бул. Генерал Скобелев” 4, тел.: 044/623311 (вътр. 120); 0884665831
 
Военно окръжие - Смолян
ул. „Хан Пресиян” № 40, тел.: 0301/63052; 0882552001
 
Военно окръжие - Стара Загора
ул. Свети Княз Борис № 55, тел.: 042/623231
 
Военно окръжие - Търговище
кв. „Запад, ПК 25, тел.: 0601/62431; 0888747431
 
Военно окръжие - Хасково
ул. „Ком” № 3, тел.: 038/604550 (вътр. 105) ; 0882552006;
 
Военно окръжие - Шумен
пл. Освобождение” № 8, тел.: 054/875561 и 0882552018
 
Военно окръжие - Ямбол
ул. „Търговска” № 11, тел.: 046/661699; 046/662256 и 0885908982

Назад