ВОЕННИ ОКРЪЖИЯ И ОБЛАСТНИ ВОЕННИ ОТДЕЛИ, КЪДЕТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ И ДА ПОДАДЕТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Централно военно окръжие – София
Адрес: гр. София 1000, Оборище, ул. „Георги Бенковски” №13
Телефони: дежурен 02/ 922 38 30; за въпроси: относно кандидати за курсанти 02/ 922 38 24
 
Военно окръжие – Благоевград
Адрес: гр. Благоевград 2700, ул. „Мизия” №9
Телефон: 073/ 88 51 02
 
Военно окръжие – Кюстендил
Адрес: гр. Кюстендил 2500, ул. „Добруджа” №2А
Телефон: 078/ 55 20 63
 
Военно окръжие – Перник
Адрес: гр. Перник 2300, ул. „Радомир” №1, вх. А, ет. 3
Телефон: 076/ 60 28 66
 
Военно окръжие – Варна
Адрес: гр. Варна 9000, ул. „Тролейна” №12
Телефони: дежурен 052/ 5 71 50
 
Военно окръжие – Шумен
Адрес: гр. Шумен 9700, пл. „Освобождение” №8
Телефон: 054/ 87 55 61
 
Военно окръжие – Добрич
Адрес: гр. Добрич 9300, бул. „Добруджа” №4
Телефон: 058/ 66 47 64
 
Военно окръжие – Враца
Адрес: гр. Враца 3000, ул. „Алеко Константинов” №10
Телефони: дежурен 092/ 62 40 44
 
Военно окръжие – Монтана
Адрес: гр. Монтана 3405, ул. „Безименна” №1
Телефон: 096/ 30 09 22
 
Военно окръжие – Видин
Адрес: гр. Видин 3700, ул. „Гладстон” №26
Телефон: 094/ 60 07 54
 
Военно окръжие – Пловдив
Адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Велико Търново” №75
Телефони: дежурен 032/ 63 28 71
 
Военно окръжие – Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик 4400, ул. „2-ри януари” №10
Телефон: 034/ 44 54 63
 
Военно окръжие – Смолян
Адрес: гр. Смолян 4700, ул. „Хан Пресиян” №40
Телефон: 0301/ 6 30 52
 
Военно окръжие – Плевен
Адрес: гр. Плевен 5800, ул. „Сан Стефано” №43А
Телефони: дежурен 064/ 82 29 21
 
Военно окръжие – Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново 5006, ул. „Симеон Велики” №1, вх. А
Телефон: 062/ 62 04 00
 
Военно окръжие – Ловеч
Адрес: гр. Ловеч 5500 , ул. „Съйко Съев” №31
Телефон: 068/ 60 39 72
 
Военно окръжие – Габрово
Адрес: гр. Габрово 5300, ул. „Софроний Врачански” №1А
Телефон: 066/ 80 55 31
 
Военно окръжие – Русе
Адрес: гр. Русе 7000, ул. „Княжеска” №8
Телефони: дежурен 082/ 83 48 17
 
Военно окръжие – Търговище
Адрес: гр. Търговище 7703, кв. „Запад”, ПК 25
Телефон: 0601/ 6 24 31
 
Военно окръжие – Разград
Адрес: гр. Разград 7200, бул. „Априлско въстание” № 19
Телефон: 084/ 62 26 86
 
Военно окръжие – Силистра
Адрес: гр. Силистра 7500, ул. „Г. С. Раковски” № 16
Телефон: 086/ 83 32 57
 
Военно окръжие – Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. „Свети Княз Борис” №55
Телефони: дежурен 042/ 62 33 93
 
Военно окръжие – Хасково
Адрес: гр. Хасково 6300, ул. „Ком” № 3
Телефон: 038/ 60 45 50
 
Военно окръжие – Кърджали
Адрес: гр. Кърджали 6600, кв. „Студен кладенец”, ул. „Хвойна” № 5
Телефон: 0361/ 6 53 18
 
Военно окръжие – Сливен
Адрес: гр. Сливен 8800, бул. „Ген. Скобелев” №4
Телефони: дежурен 044/ 62 33 11
 
Военно окръжие – Бургас
Адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Цар Асен” №4
Телефон: 056/ 84 05 50
 
Военно окръжие – Ямбол
Адрес: гр. Ямбол 8600, ул. „Търговска” №11
Телефон: 046/ 66 17 02

Назад