КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

 
     Студентите се приемат за обучение чрез конкурсен изпит под формата на общообразователен тест.
 
ВАЖНО ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА!
 
     1. Оценка от държавен зрелостен изпит по математика, география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и цикъл „Философия”, положен през годините от 2008 до 2019 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.
     2. Оценка от положен през 2019 година конкурсен изпит по математика, география, история, биология, физика, химия, екология, икономика, философия или общообразователен тест в други, акредитирани висши училища в България може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.
 
ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С КАНДИДАТИ ЗА СТУДЕНТИ
Мероприятие
Място на
провеждане
Време на
провеждане
Общообразователен тест
9.00 – 13.00 часа
Велико Търново
14.06.2019 г.
 
 
     Адреси на местата за провеждане на изпитите:
 
     Кюстендил, Езикова гимназия „Д-р Петър Берон”
     София, Централен военен клуб, бул. „Цар Освободител” №7
     Пловдив, Военно окръжие, ул. ,, Велико Търново” № 75
     Монтана, Военно окръжие, ул. „Безименна” №1
     Сливен, Военно окръжие, бул. „Ген. Скобелев” №4
     Бургас, Военно окръжие, ул. „Цар Асен” №4
     Хасково, Военно окръжие, ул. ,,Ком” № 3
     Стара Загора, Военно окръжие, ул. ,, Свети Княз Борис” № 55
     Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, бул. „България” №76
     Шумен, Факултет „А, ПВО и КИС”, ул. „Карел Шкорпил”№1
     Плевен, Военно окръжие, ул. ,,Сан Стефано” №43а
 
Внимание!
Всеки кандидат е длъжен да се яви един час преди началото на изпита и да носи бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта!
 
За участие в конкурсния изпит кандидатът заплаща такса за първи изпит 30 лв и за всеки следващ по 20 лв.
 
За ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ ТЕСТ
Тестът се състои от 100 въпроса, обособени в шест части: по 20 въпроса, разпределени в раздели математика, история, география, български език и по 10 въпроса от раздели физика и химия. Въпросите съдържат условие, с четири различни отговора, като един от тях е верен. В деня на изпита, в присъствие на кандидатите се изтегля на лотариен принцип един изпитен вариант. По време на изпита се използва син химикал и времето за работа е 4 часа.
 
 
ОЦЕНЯВАНЕ
 
Оценяването на резултатите от общообразователния тест се извършва по шестобалната система, според процента от верни отговори:
 
Брой точки
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 
Оценки
3,00
3,07
3,13
3,20
3,27
3,33
3,40
3,47
3,53
3,60
3,67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой точки
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
 
Оценки
3,73
3,80
3,87
3,93
4,00
4,07
4,13
4,20
4,27
4,33
4,40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой точки
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Оценки
4,47
4,53
4,60
4,67
4,73
4,80
4,87
4,93
5,00
5,07
5,13
5,20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой точки
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Оценки
5,27
5,33
5,40
5,47
5,53
5,60
5,67
5,73
5,80
5,87
5,93
6,00
 
 
 

Назад