ГРАФИК за провеждане на изпити с кандидати за студенти в Националния военен университет “Васил Левски”

  1.  
Явяване на кандидат-студентите за конкурсен изпит, разпределянето им по зали и теглене на изпитен вариант
08.00 – 08.20 ч.
01.07.2016 г.
  1.  
Общообразователен тест
09.00-13.00 ч. 01.07.2016 г.
  1.  
Първо класиране на кандидат-студентите
14.07.2016 г.
  1.  
Записване на приетите за студенти на първо класиране
15-18.07.2016 г.
  1.  
Приемане на документи за второ класиране
15-18.07.2016 г.
  1.  
Второ класиране на кандидат-студентите
19.07.2016 г.
  1.  
Записване на приетите за студенти на второ класиране
20-21.07.2016 г.
  1.  
Приемане на документи за незаетите места
20-21.07.2016 г.
  1.  
Обявяване на незаетите места по специалности и форми на обучение на сайта на НВУ „Васил Левски” и датата за тяхното попълване
22.07.2016 г.
 
 
 

Назад