Такси за обучение на студенти в ОКС „бакалавър” през учебната 2018-2019 г.

 
Годишните такси за обучение са предложени от Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” за утвърждаване с постановление на Министерски съвет.
 
Граждански специалности
Годишни такси за ОКС „бакалавър”
Редовно
Задочно
Дистанционна
Стопанска логистика
300
200
300
Комуникационна техника и технологии
440
340
-
Компютърни системи и технологии
440
340
-
Компютърни технологии за проектиране
440
340
-
Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение
400
300
-
Автоматика, информационна и управляваща техника
400
300
-
Авиационна електроника
400
300
-
Авиационна техника и технологии
400
300
-
Индустриален мениджмънт
400
300
-
Защита на населението и нифраструктурата
400
300
-
Автомобилна техника и транспортна логистика
400
300
-
Строителна и специална техника
400
300
-
Национална и регионална сигурност
500
300
-
Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи
500
300
-
Административна и информационна сигурност
500
300
 

 
Таксата за първия семестър, която е 1/2 от годишната такса, се заплаща при записването на приетия за студент.

Назад