Класиране на кандидатите за обучение в ОКС “Магистър” във факултет „Общовойскови“ НВУ “Васил Левски”

Забележка: Записване на обучаемите – лично - от 17.09. 2020 г. до 25.09.2020 г.  
(На 18.09.2020 г., 21.09.2020 г. и 25.09.2020 г. записването ще става до 13.00 ч.; 22.09.2020 г. почивен ден)
Документи за записване:
1. Лична карта (за сверка);
2. Копие на диплома за средно образование;
3. Снимки – 4 бр. 3,5/4,5 см и 2 бр. снимки – 2,0/2,5 см;
4. Бордеро за платена семестриална такса, такса библиотека 10. лв. и такса документи 25.00 лв.
 в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, Клон Велико Търново
IBAN – BG 45 IABG 74313100835400
BIC – IABGBGSF

Назад