Националният военен университет „Васил Левски” организира научен форум на тема

Радиационната безопасност в съвременния свят“,
 който ще се проведе на 13 ноември 2020 година
 
Регламент:
Тематиката на докладите трябва да е свързана с радиационната безопасност. Докладите да са в обем 4-10 страници.
Оформянето на докладите трябва да е според приложените изисквания.
Всеки участник може да представи до 2 доклада, като представянето на докладите може да бъде устно или на постер.
Работни езици: български, английски и руски.
 
Срокове:

1. До 30.10.2020 г. се приемат заявки за участие в свободна форма на е-mail: . n_dolchinkov@abv.bg

2. До 06.11.2020 г. докладите трябва да се изпратят на е-mail:  n_dolchinkov@abv.bg и да се заплати такса за участие.

Получените по-късно доклади няма да се допуснат до научния форум.

Назад