Класиране на кандидатите за обучение в ОКС “Магистър” във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ НВУ “Васил Левски”

Забележка: Записване на обучаемите – лично - от 17.09. 2020 г. до 25.09.2020 г.
(На 18.09.2020 г., 21.09.2020 г. и 25.09.2020 г. записването ще става до 13.00 ч.; 22.09.2020 г. почивен ден).
 
Документи за записване:
  1. Лична карта (за сверка);
  2. Копие на диплома за средно образование;
  3. Снимки – 4 бр. 3,5/4,5 см , цветни и 1 бр. снимки – 2,5/3 см, цветни;
  4. Бордеро за платена семестриална такса, такса библиотека 10. лв. и такса документи 25.00 лв. в  ОББ АД, клон Шумен  IBAN: BG82UBBS80023106031902, BIC:UBBSBGSF    

Назад