Важно за приема през 2013 година

1. С изпит или оценка от държавен зрелостен изпит по математика, география и икономика и история и цивилизация, положен през 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г.  може да се кандидатства за всички граждански специалности и за следните военните специализации: Мотопехотни и танкови войски, Полева артилерия, Инженерни войски, Войски за ЯХБЗ и Е, Материални средства, придвижване и транспорт.
 
Кандидатстващите с оценка от държавен зрелостен изпит заплащат такса от 25 лв.
 
2. Признават оценките от положен през 2013 година конкурсен изпит по математика, география или история в други, акредитирани висши училища в България за всички граждански специалности и за следните военните специализации: Мотопехотни и танкови войски, Полева артилерия, Инженерни войски, Войски за ЯХБЗ и Е, Материални средства, придвижване и транспорт.
 
Кандидатстващите с оценка от положен през 2013 година конкурсен изпит в други, акредитирани висши училища в България заплащат такса от 25 лв.
 
Оценките от държавен зрелостен изпит, положен през 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г. и от изпит, положен в други акредитирани висши училища през 2013 г. може да замени оценката от конкурсен изпит и да бъде използвана при балообразуването.

Назад