Такси при кандидатстване и за административни услуги

Таксите за конкурсен изпит са: за първи изпит 25 лв и за всеки следващ по 15 лв.

Цената на курсовете по математика е 100 лв.

Цената за участие в консултации по история е 50 лв.

Кандидатстващите с оценка от държавен зрелостен изпит заплащат такса от 25 лв.

Кандидатстващите с оценка от положен през 2013 година конкурсен изпит в други, акредитирани висши училища в България заплащат такса от 25 лв.

Годишните такси за обучение, се регламентират с постановление на Министерски съвет и ще бъдат публикувани на интернет страницата на НВУ.

Комплектът кандидатстудентски документи е на цена 10 лв.

Комплектът документи за записване на студенти в Университета е на цена 25 лв.

Назад