Военна специалност “Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски”

По специалността „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” се изграждат бъдещи офицери с изразени лидерски, морални и волеви качества, които могат да командват подразделения от основните родове и специални войски от сухопътните формирования. Те имат достатъчни знания в областта на военното дело, информационните технологии, техническите и хуманитарните науки, които им позволяват да се усъвършенстват в управлението на по-големи подразделения и части. Завършилите специалността са в състояние да организират и ръководят дейността на подчинените си в мирно и военно време, както и при участие в управление на кризи и операции, различни от война. Познават основно и могат да боравят с различни образци оръжие и да управляват видовете технически, транспортни и бойни средства и системи. Обучението по специалността осигурява специфични теоретични и практически знания и умения за психологически подход при управлението на социални групи, каквито са войсковите единици.
Офицерът е лидер-единоначалник и носи пълна отговорност за подготовката и бойната готовност на личния състав от повереното му подразделение, за неговото възпитание в патриотизъм и национална гордост, за поддържане на военната дисциплина и морално-психологическото състояние, за формирането на чувство за дълг и отговорност пред родината и българския народ, за състоянието на въоръжението, бойната техника, боеприпасите и другите материални средства.

Курсантите от специалността „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” се обучават по следните специализации:

 

Назад