СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Специализации за курсантите от специалността „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътни войски”

Специализации за курсантите от специалността “Организация и управление на тактическите подразделения от Военновъдушните сили”

Специализации за курсантите от специалността „Организация и управление на тактическите подразделения за логистично осигуряване”

Специализации за курсантите от специалността „Организация и управление на комуникационните и информационни системи в тактическите подразделения”

Назад