Специалности за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" във Факултет "Общовойскови"

Национална и регионална сигурност – Управление на кризи, дистанционна форма на обучение

Национална и регионална сигурност – Защита на класифицираната информация, дистанционна форма на обучение

Национална и регионална сигурност – Управление на кризи и Защита на класифицираната информация, задочна форма на обучение (3 семестъра)

Национална и регионална сигурност – Управление на кризи и Защита на класифицираната информация, задочна форма на обучение (2 семестъра)

Административна сигурност

Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи – Магистър-инженер по защита на населението и инфраструктурата

Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи – Мениджър по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи

Автомобилна техника и транспортна логистика

Индустриален мениджмънт

Управление на обществените поръчки

Стопанска логистика

Стопанско управление

Социална сигурност

АДРЕС:
5000 гр. Велико Търново
бул. „България” №76

Телефони: 062/61-87-12; 062/61-87-13; 062/61-87-14; 062/61-87-15

е-mail: nvu@nvu.bg

web site: www.nvu.bg

Назад