Еразъм офис и координатори на НВУ “В. Левски” по секторна програма Еразъм

ЕРАЗЪМ ОФИС НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Факултет „Общовойскови”
1 учебен корпус, ет. 3, стая № 321
тел.:  062 61 88 89 (вътр. 62 400)

Координатори на НВУ „Васил Левски”
по секторна програма Еразъм

с решение на Академичния съвет с протокол № 55 от 16.03.2011 г.

Институционален координатор – доц. д-р Диана Тимова
тел.: 062 61 88 89 (вътр. 62 400); 0888 562 408
e-mail: diana.timova@nvu.bg

Факултет „Общовойскови” – доц. д-р Ваня Банабакова
тел.: 062 61 86 15 (вътр. 62 215); 0887 728 466
e-mail:  v_banabakova@abv.bg

Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – подп. доц. д-р Чавдар Минчев
тел.: 0898428302
e-mail: chavdar_minchev@yahoo.com

Факултет „Авиационен” – ст. преп. Ваня Кацарска
тел.: вътр. 65 711; 0876 771 685
e-mail: 4vanya@gmail.com

Департамент „Чуждоезиково обучение” – ст.преп. Нина Ненкова-Вълкова
тел.:   

Катедрени координатори
на факултет „Общовойскови”
с решение на Декански съвет с протокол №19 от 02.12.2010 г.
 
НРС – подп. д-р Невена Атанасова-Кръстева
тел.: 0888 842 292
 
СУ, СЛ – доц. д-р Елица Петрова
тел.: 0888 316 205
 
АТТЛ, ИМ – подп. д-р Тихомир Йотков
тел.: 0885 046 618
 
ЗНБАК – кап. инж Илиян Хутов
тел.: 0889 845 834
 
КИС – доц. д-р Йордан Щерев
тел.: 0887 947 708

 

Назад