Еразъм кодове по области на знанието

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица АОбласти на образование и обучение (ISCED97)

КОД ПО ISCED

 

ОПИСАНИЕ

Общи програми  

01 

Основни/широки, общи програми  

010 

Основни/широки, общи програми  

1010

Основни програми

1011

Широки, общи програми

1012

Изкуства и занаяти

1013

Музика

1014

История

1015

Религия/Етика

1016

Гражданско образование

1017

Майчин език

1018

Чужд език

1019

Математика

1020

Физика

1021

Химия

1022

Биология

1023

География

1024

Околна среда

1025

Здравно образование

1026

Спорт

1027

Нови технологии

1028

Икономика и бизнес

1029

Професионални предмети

1030

Други основни програми

1031

Общи програми без акцент върху определен предмет  

08 

Програми за ограмотяване

080 

Ограмотяване

801

Основни програми за ограмотяване на възрастни

802

Езикова грамотност

803

Цифрова грамотност

09 

Лични умения   ERA-16.0

090 

Лични умения   

9010

Аргументиране и презентация

9011

Обучение на оценители

9012

Комуникативни умения

9013

Умения за работа в екип

9014

Development of behavioural capacities

9015

Развитие на мисловните умения

9016

Програми за търсене на работа

9017

Ораторство  

9018

Умения за самооценка

9019

Социални компетенции

9020

Управление на времето  

9021

Физическо образование, Спортни науки ERA-16.1

9022

Свободно време ERA-16.2

9023

Икономика на домакинствата, Хранене ERA-16.3

9024

Мореплаване, Навигация ERA-16.4

9025

Други области на образование ERA-16.9

Образование   ERA-05.0

14 

Обучение на учители и педагогика 

140 

Обучение на учители и педагогика  (широки програми)  

1401

Обучение на учители, общо

1402

Практически педагогически курсове, общи  

141 

Преподаване и обучение    ERA-05.1

142 

Педагогика

1421

Дидактика

1422

Педагогика ERA-05.7

1423

Оценка, тестуване, система за оценяване в образованието

1424

Изследване и оценяване на образованието

1425

Педагогически науки   ERA-05.8

143 

Обучение на предучилищни учители  

1431

Ранно обучение на деца

1432

Обучение на детски учители  

144 

Обучение на учители от основните нива  

1441

Обучение на училищни учители

1442

Обучение на домашни учители

1443

Преподаване – основно образование ERA-05.2

1444

Обучение на учители на деца със специални нужди   ERA-05.6

145 

Обучение на учители със специализация по предмет 

1451

Преподаване – средно образование ERA-05.3

1452

Обучение на учители по теоретични предмети, напр. Български, Математика, История  

1453

Обучение на учители по чужди езици

146 

Обучение на учители по професионални предмети ERA-05.4

1461

Обучение на учители по изкуства и занаяти

 

1462

 

Обучение на учители по икономически предмети

1463

Обучение на учители по музика

1464

Обучение на учители по здравни грижи

1465

Обучение на учители по физическо обучение

1466

Обучение на учители по технически предмети

1467

Обучение на шофьорски инструктори

1468

Обучение на фирмени инструктори

1469

Обучение на обучители  

147

Учители в областта на образованието за възрастни ERA-05.5

Хуманитарни науки и изкуства

21 

Изкуства

210 

Изкуства (широки програми)   ERA-03.0

211 

Изящни изкуства   ERA-03.1

212 

Музика и сценични изкуства  

2121

Музика и музикология ERA-03.2

2122

Сценични изкуства ERA-03.3

213 

Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти ERA-03.4

214 

Дизайн (Графичен дизайн, Индустриален дизайн, Мода, Текстил) ERA-03.5

215 

Художествени занаяти  

22 

   Хуманитарни науки

220 

Хуманитарни науки (широки програми)   ERA-08.0

221 

Религия  

222 

Езици и филология ERA-09.0

2221

Модерни езици на ЕС ERA-09.1

2222

Обща и сравнителна литература ERA-09.2

2223

Лингвистика ERA-09.3

2224

Писмен и устен превод ERA-09.4

2225

Класическа филология ERA-09.5

2226

Неевропейски езици ERA-09.6

2227

Малко преподавани езици ERA-09.8

2228

Регионални и малцинствени езици ERA-09.8a

2229

Други езикови и филологически науки ERA-09.9

223 

Майчин език  

224 

История, философия и свързани предмети   ERA-08.3

225 

История и археология   ERA-08.4

226 

Етика и философия   ERA-08.1

227

История на изкуството ERA-03.6

227

Теология ERA-08.2

Социални науки, бизнес и право 

31 

Социални и поведенчески науки  

310 

Социални и поведенчески науки   (широки програми)   ERA-14.0

 

311 

 

Психология   ERA-14.4

312 

Социология и културни науки   ERA-14.2

313 

Политически и граждански науки   ERA-14.1

314 

Икономика  ERA-14.3

315

Социална дейност ERA-14.5

316

Международни отношения, Европейски науки, Регионални изследвания ERA-14.6

317

Антропология ERA-14.7

318

Изследвания на развитието ERA-14.8

32 

Журналистика и информация   ERA-15.0

321 

Журналистика и репортерство    ERA-15.1

3211

Радио-телевизионно разпространение ERA-15.2

322 

Библиотечно дело, информация, архиви   ERA-15.4

3221

Документалистика, Архиварство  ERA-15.5

3222

Музейни науки, Консервация ERA-15.6

34 

Управление и администрация  

340 

Управление и администрация   (широки програми)   ERA-04.0

3401

Бизнес науки на чужд език ERA-04.1

3402

Бизнес науки с ИКТ ERA-04.2

341 

Търговия на едро и дребно  

342 

Маркетинг и управление на продажбите ERA-04.7

3421

Връзки с обществеността, Публичност, Реклама ERA-15.3

343 

Финанси, банки, застраховане  

344 

Accounting and taxation   ERA-04.3

345 

Management and administration  

3451

Индустриални отношения и управление на персонала ERA-04.5

3452

Туризъм, обществено хранене, хотелски мениджмънт ERA-04.4

346 

Секретарски и офис дейности ERA-04.6

347 

Труд  

38 

Право  

380 

Право   ERA-10.0

3801

Сравнително право, Право на чужд език ERA-10.1

3802

Международно право ERA-10.2

3803

Гражданско право  ERA-10.3

3804

Наказателно право, Криминология ERA-10.4

3805

Конституционно /Публично право ERA-10.5

3806

Публична администрация ERA-10.6

3807

Право на Европейската общност/ЕС ERA-10.7

3808

Други правни науки ERA-10.9

Наука, математика и компютри  

42 

Естествени науки   ERA-13.0

421 

Биология и биохимия   ERA-13.1

 

4211

 

Микробиология, Биотехнологии ERA-13.4

422 

Околна среда

44 

Физични науки  

440 

Физични науки (широки програми)  

441 

Физика ERA-13.2

 

Ядрена и високо енергийна физика ERA-13.5

 

Астрономия, Астрофизика ERA-13.7

442 

Химия ERA-13.3

4421

Биохимия ERA-13.6

443 

Земни науки  

4431

География, Геология ERA-07.0

4432

География ERA-07.1

4433

Околна среда, Екология ERA-07.2

4434

Геология ERA-07.3

4435

Науки за почвата и водата ERA-07.4

4436

Геодезия, Картография, Дистанционно изследване ERA-07.6

4437

Метеорология ERA-07.7

4438

Океанография ERA-13.8

4439

Други географски и геоложки науки ERA-07.9

46 

Математика и статистка  ERA-11.0

461 

Математика   ERA-11.1

462 

Статистика   ERA-11.2

4621

Статистически науки ERA-11.5

48 

Компютри   ERA-11.3

481 

Компютърни науки  

4811

Изкуствен интелект ERA-11.4

482 

Използване на компютри  

Инженерство, производство и строителство  

52 

Инженерство и инженерни отрасли   ERA-06.0

520 

Инженерство и инженерни отрасли   (широки програми)  

521 

Механика и металообработване   ERA-06.1

522 

Електричество и енергия   ERA-06.2

523 

Електроника и автоматика   Era-06.5

524 

Химия и химическа промишленост   ERA-06.3

525 

Моторни превозни средства, кораби и самолети

5251

Въздухоплавателно инженерство ERA-06.8

54 

Производство и преработка ERA-06.6

540 

Производство и преработка (широки програми)  

541 

Хранителна промишленост  

542 

Текстилна промишленост, производство на облекла, обущарство, кожарство  

543 

Материали (дърво, хартия, пластмаса, стъкло)  

 

544 

 

Минна и добивна промишленост  

58 

Архитектура и строителство

581 

Архитектура и градоустройство ERA-02.0

5811

Архитектура ERA-02.1

5812

Интериорен дизайн ERA-02.2

5813

Градско планиране ERA-02.3

5814

Регионално планиране ERA-02.4

5815

Озеленяване ERA-02.5

5816

Транспорт и трафик ERA-02.6

582 

Гражданско инженерство и строителство ERA-06.4

5821

Наука за материалите ERA-06.7

Земеделие и ветеринарство

62 

Земеделие, горско стопанство и рибовъдство ERA-01.0

620 

Земеделие, горско стопанство и рибовъдство (широки програми)   ERA-01.1

6201

Икономика на земеделието ERA-01.2

6202

Хранителни науки и технологии ERA-01.3

6203

Тропично/Субтропично земеделие ERA-01.8

621 

Растениевъдство и животновъдство

622 

Градинарство    ERA-01.4

623 

Горско стопанство    ERA-01.6

624 

Рибовъдство   ERA-01.5

64 

Ветеринарна дейност   

640 

Ветеринарна дейност     ERA-12.4

641

Скотовъдство ERA-01.7

Здравеопазване и социални грижи

72 

Здравеопазване

720 

Здравеопазване (широки програми)   ERA-12.0

721 

Медицина ERA-12.1

7211

Психиатрия и Медицинска психология ERA-12.2

7212

Публично здравеопазване ERA-12.7

7213

Медицински технологии ERA-12.8

722 

Медицински услуги  

723 

Медицински грижи, Акушерство, Физиотерапия ERA-12.6

724 

Дентални науки   ERA-12.3

725 

Медицинска диагностика и технология на лечението  

726 

Терапия и рехабилитация  

727 

Фармация   ERA-12.5

76 

Социални услуги  

761 

Грижа за детето и младежки дейности  

762 

Социални и възпитателни услуги   

Услуги  

81 

Лични услуги  

810 

Лични услуги (широки програми)

811 

Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене

 

812 

 

Пътуване, туризъм и свободно време   

813 

Спорт

814 

Домашни услуги

815 

Фризьорство и козметика

84 

Транспортни услуги  

840 

Транспортни услуги  

85 

Опазване на околната среда

850 

Опазване на околната среда (широки програми)  

851 

Технология на опазване на околната среда

 

852 

 

Естествена среда и дива природа  

853 

Обществена хигиена  

86 

Охранителни услуги  

860 

Охранителни услуги (широка програма)  

861 

Защита на личността и имуществото

862 

Трудово здравеопазване и сигурност

863 

Военни науки и отбрана

 

Таблица В – Еразъм кодове по области на знанието

 

01    AGRICULTURAL SCIENCES
01.0 Agricultural sciences
01.1 Agriculture
01.2 Agricultural Economics
01.3 Food Science and Technology
01.4 Horticulture
01.5 Fisheries
01.6 Forestry
01.7 Animal Husbandry
01.8 Tropical/Subtropical Agriculture
01.9 Others Agricultural Sciences

02   ARCHITECTURE, URBAN AND REGIONAL PLANNING
02.0 Architecture, Urban and Regional Planning
02.1 Architecture
02.2 Interior Design
02.3 Urban Planning
02.4 Regional Planning
02.5 Landscape Architecture
02.6 Transport and Traffic Studies
02.9 Others Architecture, Urban and Regional Planning

03   ART AND DESIGN
03.0 Art and Design
03.1 Fine Art (Painting, Sculpture, Printmaking)
03.2 Music and Musicology
03.3 Performing Arts
03.4 Photography, Cinematography
03.5 Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile)
03.6 History of Art
03.9 Others Art and Design

04    BUSINESS STUDIES AND MANAGEMENT SCIENCES
04.0 Business Studies, Management Science
04.1 Business Studies with languages
04.2 Business Studies with technology
04.3 Accountancy, Financial Management
04.4 Tourism, Catering, Hotel Management
04.5 Industrial Relations and Personnel Management
04.6 Secretarial Studies
04.7 Marketing and Sales Management
04.9 Others Business Studies, Management Science

05    EDUCATION, TEACHER TRAINING
05.0 Education, Teacher Training
05.1 Teacher Training
05.2 Primary Education
05.3 Secondary Education
05.4 Vocational and Technical Education
05.5 Adult Education
05.6 Special Education
05.7 Educational Science, Comparative Education
05.8 Educational Psychology
05.9 Others Education, Teacher Training

06    ENGINEERING, TECHNOLOGY
06.0 Engineering, Technology
06.1 Mechanical Engineering
06.2 Electrical Engineering
06.3 Chemical Engineering
06.4 Civil Engineering
06.5 Electronic Engineering, Telecommunications
06.6 Manufacturing Sciences (including CAD, CAM, CAE)
06.7 Materials Science
06.8 Aeronautical Engineering       
06.9 Others Engineering, Technology

07    GEOGRAPHY, GEOLOGY
07.0 Geography, Geology
07.1 Geography

07.2 Environmental Sciences, Ecology
07.3 Geology
07.4 Soil and Water Sciences
07.6 Geodesy, Cartography, Remote Sensing
07.7 Meteorology
07.9 Others Geography, Geology

08    HUMANITIES
08.0 Humanities
08.1 Philosophy
08.2 Theology
08.3 History
08.4 Archaeology
08.9 Others Humanities

 

09    LANGUAGES AND PHILOLOGICAL SCIENCES
09.0 Languages and Philological Sciences
09.1 Modern EC Languages
09.2 General and comparative literature
09.3 Linguistics
09.4 Translation, Interpretation
09.5 Classical Philology
09.6 Non-EC Languages
09.8 Less Widely Taught Languages
09.9 Others Languages and Philological Sciences

10    LAW
10.0 Law
10.1 Comparative Law, Law with Languages
10.2 International Law
10.3 Civil Law
10.4 Criminal Law, Criminology
10.5 Constitutional /Public Law
10.6 Public Administration
10.7 European Community/EU Law
10.9 Others Law

11    MATHEMATICS, INFORMATICS
11.0 Mathematics, Informatics
11.1 Mathematics
11.2 Statistics
11.3 Informatics, Computer Science
11.4 Artificial Intelligence
11.5 Actuarial Science
11.9 Others Mathematics, Informatics

12    MEDICAL SCIENCES
12.0 Medical Sciences
12.1 Medicine
12.2 Psychiatry and Clinical Psychology
12.3 Dentistry
12.4 Veterinary Medicine
12.5 Pharmacy
12.6 Nursing, Midwifery, Physiotherapy
12.7 Public Health
12.8 Medical Technology
12.9 Others Medical Sciences

13    NATURAL SCIENCES
13.0 Natural Sciences
13.1 Biology
13.2 Physics
13.3 Chemistry
13.4 Microbiology, Biotechnology
13.5 Nuclear and High Energy Physics
13.6 Biochemistry
13.7 Astronomy, Astrophysics
13.8 Oceanography
13.9 Others Natural Sciences

14    SOCIAL SCIENCES
14.0 Social Sciences
14.1 Political Science
14.2 Sociology
14.3 Economics
14.4 Psychology and Behavioural Sciences
14.5 Social Work
14.6 International Relations, European Studies, Area Studies
14.7 Anthropology
14.8 Development Studies
14.9 Others Social Sciences

15    COMMUNICATION AND INFORMATION SCIENCES
15.0 Communication and Information Sciences
15.1 Journalism
15.2 Radio/TV Broadcasting
15.3 Public Relations, Publicity, Advertising
15.4 Library Science

15.5 Documentation, Archiving
15.6 Museum Studies, Conservation
15.9 Others Communication and Information Sciences

16    OTHER AREAS OF STUDY
16.0 Other Areas of Study
16.1 Physical Education, Sport Science
16.2 Leisure Studies
16.3 Home Economics, Nutrition
16.4 Nautical Science, Navigation
16.9 Others in Other Areas of Study

 

Назад