КОНКУРС ЗА МАЛЪК БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ ЗАВЪРШИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ “АВИАЦИОНЕН”

Във факултет “Авиационен” на НВУ „Васил Левски”, се проведе заключителният етап на конкурса за разработване на малък безпилотен летателен апарат. Събитието беше посветено на стогодишнината от създаването на българските ВВС.


 


Представени бяха три проекта: RADIOCRAFT, AVITAR и CAD-CAM.

Същите бяха разработени от екипи, включващи преподаватели, курсанти и студенти от факултет ”Авиационен”.


 


Жури, председателствано от заместник-началника на НВУ „В. Левски” по ВВС - полк. Тодор Дочев оцени представените проекти по утвърдена методика.

Методиката включва оценка в три етапа. Първият е презентация на изготвянето на проектите – софтуерното им осигуряване, етапите на изработка и изпитвания. Вторият етап е статичен показ, по време на който могат да бъдат разгледани моделите и да се получи информация за техните характеристики, материалите, от които са изработени, вградената в тях апаратура.


Полетните демонстрации бяха най-емоционалния етап, при който се изпълняваха конкретни задачи – развръщане на модела, полет по маршрут, заснемане на обекти, приземяване и привеждане на модела в транспортен вид.

Един от критериите в методиката за оценка беше участието на курсанти и студенти от факултет „Авиационен” в разработването на проектите. Екипите включваха общо 15 обучаеми.

 


Журито класира на първо място проектът RADIOCRAFT с ръководител на екипа майор доктор Димитър Димитров. Участниците бяха наградени с грамоти.На презентациите на работата по проектите, статичните демонстрации на летателните апарати и изпълнението на полетните условия и задачи на летище Долна Митрополия присъстваха представители на управлението на НВУ „В. Левски”, командването на ВВУБ „Г. Бенковски”, курсантите и студентите, обучаващи се във факултет “Авиационен” и кадетите от секция ВВС на Професионалния сержантски колеж.

Назад