Център за дистанционно обучение

Web базираното обучение е ефективен метод в обучението, използващ най-пълно възможностите на компютърната техника и Интернет. Системата за дистанционно получаване на знания осигурява достъп на обучаемите до учебни материали, разработени и публикувани от преподавателите на Университета. Една от целите на Центъра е усвояването и прилагането на нови съвременни среди и софтуер за Web базирано обучение.

Центърът е създаден през август 2005 г. и решава следните задачи:

  • Осигуряване на непрекъснат и пълен достъп до учебни материали от страна на обучаемите от цялата страна;
  • Автоматизирано създаване и публикуване нови учебни материали, отговарящи на най-новите научно-техническия достижения.
  • Пълен достъп на обучаемите от университета до публикувания лекционния фонд;
  • Възможност за онлайн консултации с преподавателител;
  • Подпомагане подготовката на обучаемите за курсови проекти, лабораторни упражнения, изпити и други.

Център за дистанционно обучение

Назад