ДЕПАРТАМЕНТ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ - ШУМЕН

Мисия:

 • да дава начални и специални знания на военнослужещи и граждански лица по Английски език

Задачи

 • Да провежда обучение за повишаване квалификацията на кадрови военнослужещи и цивилни служители от ВС и на чуждестранни граждани по английски език ;
 • Отчет на обучаемите и анализ на резултатите;
 • Повишаване на квалификацията на преподавателите чрез курсове, семинари и коференции;
 • Разработка на учебни материали и софтуер.

История

Департаментът за чуждо езиково обучение е наследник на Центъра за езиково, компютърно обучение и информационни технологии (ЦЕКОИТ) в гр. Шумен, създаден с решение на Съвета по отбрана от 23.03.2005 г.
Неговото изграждане започна на 20.05.2005 г. С ДЗ № 21-08-574/02.03.2006 г. от директора на дирекция “Кадрова политика” до заместник-министъра на отбраната г-н Спас Панчев бяха осигурени финансови средства за извършване на ремонтни дейности.
На 01.09.2005 г. ЦЕКОИТ започва официално да функционира като част от състава на Националния военен университет „В. Левски”.

След окончателното завършване на ремонта на учебния корпус ЦЕКОИТ беше тържествено открит от министъра на отбраната на Република България г-н Веселин Близнаков и посланика на САЩ Негово превъзходителство Джон Байърли на 16.10.2007 г.


 
На 26 октомври 2008 Центърът за езиково, компютърно обучение и информационни технологии бе посетен от Министъра на отбраната Николай Цонев.

 
Курсове
Интензивни курсове по Английски език:
I-во ниво – 18 седмици (540 учебни часа);
II-ро ниво– 18 седмици (540 учебни часа);
III-то ниво– 15 седмици (450 учебни часа);
IV-то ниво– 15 седмици (450 учебни часа);

Всички курсове са базирани на ALC (American Language Course), като се използват и много допълнителни материали от Campaign, Headway и др.


      
 
Учебно- материална база
Учебен корпус:
 • 5 езикови зали с общ капацитет 102 места;
 • 14 канцеларии;
 • 21 учебни кабинета (15 за езиково обучение, 6 за други нужди и за бъдещо разширение)
 • хранилище за учебни материали/ библиотека;
 • ресурсен център – 12 компютърни работни места;
 • център за самоподготовка (SAC).


Спален корпус
 • 16 единични;
 • 112 двойни стаи;
 • 16 битови стаи.
 

 

Назад