Aкадемична клетва

Аз, възпитаникът
от Националния военен университет „Васил Левски”
давам тържествен обет:
да спазвам законите на страната
и правилниците на Университета;
да уважавам своите началници и преподаватели;
да бъда достоен последовател на нашия патрон;
да съхраня славните традиции,
и гордия дух на българина;
да бъда почтен,
дисциплиниран,
изпълнителен и смел;
да овладявам знания,
да изграждам трайни умения и навици;
да формирам в себе си лидерски качества;
да бъда винаги за пример
както на колегите си, така и в обществото;
за мен е чест да съм възпитаник
на Националния военен университет „Васил Левски”
 
„ ВРЕМЕТО Е В НАС И НИЕ СМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО”
ЗАКЛЕХ СЕ!
 

 

Назад