Архив - обществени поръчки

текущи процедури

Обявата се отнася
за, дата на
публикуване

Вид на проце-дурата

Срок за подаване на заявления за намерение за участие

Срок за продажба на тръжна документация

Срок за приемане на офертите

Състояние на процедурата

Обявление в РОП

Лице за контакт

Докумен-
тация изтегли

Кетърингово хранене - приготвяне и раздаване на готова за консумация храна в НВУ „Васил Левски” райони гр. Велико Търново и гр. Шумен

открита

__

__

__

__

_ _

Информация за плащане по договор:

Плащане 1

Плащане 2

Плащане 3

Плащане 4

Плащане 5

Плащане 6

Плащане 7

Плащане 8

Информа-
ция за изпълнение на договор

„Основен ремонт покрив на библиотека във факултет „Авиационен”, гр. Долна Митрополия”

Чл. 14, ал. 4 от ЗОП

10.10.2014 г., 16,00 ч.

__

10.10.2014 г., 16,00 ч.

Oтворена

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Протокол

Договор

Информация за плащане по договор

Плащане 2

„Доставка на компютърна и периферна техника по проекти G051PO001-4.3.04-0016. “Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на център за дистанционно обучение към НВУ „Васил Левски”, BG051PO001-3.1.08-0024. „Усъвършенстване на системите за управление в НВУ „Васил Левски”

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

__

До 16 :00 ч. 16.09.2014г. от профила на купувача

до 16,00 ч. на 26.09.2014 г.

Oтворена

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Протокол1

Протокол2

Уведомление

Решение

„Основен ремонт покрив на библиотека във факултет „Авиационен”, гр. Долна Митрополия”

чл. 14, ал. 4 от ЗОП

08.09.2014 г., 16,30 ч.

__

08.09.2014 г., 16,30 ч.

Не е възложена

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Протокол

„Основен ремонт покрив на библиотека във факултет „Авиационен”, гр. Долна Митрополия”

чл. 14, ал. 4 от ЗОП

07.08.2014 г., 16,30 ч.

__

07.08.2014 г., 16,30 ч.

Частично възложена и частично прекратена

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли Протокол

Договор по позиция № 2

Съобшение

Информация за плащане по договор

Доставка на парадно и всекидневно облекло – ризи и якета тип ОВ и ВВС и отличителни знаци за парадно облекло

чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП

до 09,00 ч. на 07.07.2014 г.

__

до 09,00 ч. на 07.07.2014 г.

Oтворена

__
подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Информация за плащане по договор:

Плащане 1

Плащане 2

 

Доставка на вещево доволствие за нуждите на НВУ „Васил Левски”.

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

02.06.2014 г., 16,30 ч.

22.05.2014 г.

02.06.2014 г., 16,30 ч.

Затворена

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Отговор запитване

Информация за плащане по договор: Позиция 1

Позиция 1

Позиция 3

Позиция 4

Позиция 5

Позиция 6

„Ушиване на парадно и всекидневно облекло”.

Чл. 14, ал. 4

12.06.2014 г.

__

16,30 ч. на 12.06.2014 г.

Възложена

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Информация за плащане по договор

Доставка на строителни материали и миещи препарати за нуждите на НВУ „Васил Левски”.

Чл. 14, ал. 4

14.05.2014 г.

__

16,30 ч. на 14.05.2014 г.

Възложена

9028639

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Плащане 1

Плащане 2

Плащане 3

Плащане 4

Плащане 5

Плащане 6

Плащане 7

Плащане 8

 

„Ушиване на парадно и всекидневно облекло”.

Чл. 14, ал. 4

14.05.2014 г.

__

16,30 ч. на 14.05.2014 г.

Не е възложена

9028627

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Доставка на строителни материали и миещи препарати за нуждите на НВУ „Васил Левски”.

Чл. 14, ал. 4

10.04.2014 г.

__

16,30 ч. на 10.04.2014 г.

Не е възложена

9027774

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Доставка на гориво-смазочни материали и специални течности: бензин A95-H - 64 000 л., дизелово гориво F-54 - 74 000 л., авиационен бензин 100 LL - 5 000 л., авиационен керосин Jet A-1 - 44 500 л., газьол 0,1% сяра за отопление - 18 000 л., масло двигателно М16Д - 840 л., масло двигателно 10W40 - 208 л., масло за авиационни двигатели МС-20 - 216,5 л., масло за моторни триони "Щил" - 80 л., смазка пластична ГОИ-54 - 100 кг., смазка РЖ - 400 л., спирачна течност - 20 кг.

Чл. 90, ал. 1, т.11

__

__

__

Възложена

594427

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Доставка на строителни материали и миещи препарати за нуждите на НВУ „Васил Левски”.

Чл. 14, ал. 4 от ЗОП.

20.03.2014 г.

__

20.03.2014 г.

Не е възложена

9026783

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

„Доставка на тонер касети за копирни и печатащи устройства за нуждите на НВУ „Васил Левски”

Чл. 14, ал. 4 от ЗОП.

05.03.2014 г.

__

05.03.2014 г.

Възложена

9026123

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Плащане 1

Плащане 2

Плащане 3

Плащане 4

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на НВУ „Васил Левски”.

Чл. 14, ал. 4 от ЗОП.

05.03.2014 г.

__

05.03.2014 г.

 Възложена

9026121

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Плащане 1

Плащане 2

Плащане 3

Плащане 4

„Транспортни и логистични услуги за организиране на опознавателни стажове” за нуждите на Националния военен университет „Васил Левски” във връзка с проект №BG051PO001-3.1.07 - 0011 „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда”.

Публична по-
кана по реда
Глава 8а
от ЗОП.

03.02.2014г.

Не се изисква

до 16,30 ч. на 03.02.2014 г.

Възложена

9025050

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

„Доставка на компютърна и периферна техника по проекти G051PO001-4.3.04-0016. “Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на център за дистанционно обучение към НВУ „Васил Левски”, BG051PO001-3.1.08-0024. „Усъвършенстване на системите за управление в НВУ „Васил Левски”, BG051PO001-3.1.07-0011. „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Чл. 101a от ЗОП

_

02.12.2013 г.

до 16,30 ч. на 09.12.2013 г.

Възложена

566515
566517
568251

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново

Чл. 16, ал. 4 от ЗОП

От 11.10.2013 г. до 16,30 ч. на 20.11.2013 г.

до 16,30 ч. на 12.11.2013 г.

до 16,30 ч. на 20.11.2013 г.

Възложена

564053
564055

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Информация за плащане по договор:

Плащане 1

Плащане 2

Плащане 3

„Проектиране и изграждане на информационна свързаност на едина електронна система за нуждите на проект BG051PO001-3.1.08-0024 „Усъвършенстване на системите за управление в НВУ „Васил Левски”финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” и НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново.

Чл. 101а от ЗОП

От 11.11.2013 г. до 16,30 ч. на19.11.2013 г.

__

до 16,30 ч. на 19.11.2013 г.

Възложена

9022080

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

„Администратори на зали за дистанционно обучение” по проект BG051PO001-4.3.04-0016. „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към НВУ „Васил Левски”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския съюз

Чл. 101а от ЗОП

От 04.11.2013 г. до 16,30 ч. на12.11.2013 г.

__

до 16,30 ч. на 12.11.2013 г.

Възложена

9021822

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Текущ ремонт на покриви и ВиК на битов корпус – курсанти
Обособена позиция № 1 - Текущ ремонт на покриви: сграда № 1, 10, 11, 14 и 34.
Обособена позиция № 2 - Текущ ремонт ВиК на битов корпус - курсанти

Чл. 101a от ЗОП

От 22.10.2013 г. до 16,30 ч. на 29.10.2013 г.

-

до 16,30 ч. на 29.10.2013 г.

Възложена

9021296

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Сключване на застраховка на ППС „Гражданска отговорност”, „Злополука на местата в ППС”, „Автокаско” на автомобилите, сградния фонд на университета и застраховка „Злополука” на курсантите от НВУ „Васил Левски”

Чл. 101а от ЗОП

От 11.10.2013 г. до 16,30 ч. на 21.10.2013 г.

-

до 16,30 ч. на 21.10.2013 г.

Възложена

9020913

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

„Доставка на компютърна и периферна техника по проекти BG051PO001-4.3.04-0016. “Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на център за дистанционно обучение към НВУ „Васил Левски”, BG051PO001-3.1.08-0024. „Усъвършенстване на системите за управление в НВУ „Васил Левски”, BG051PO001-3.1.07-0011. „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда” и НВУ „Васил Левски”

Открита проце-дура

От 18.07.
2013 г.

08.07.
2013 г.

До 18.07.
2013 г.

Частично възложена, частично прекратена

544488
544490

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

„Разработване и изграждане на интегрирана софтуерна платформа за управление на обучението и учебното съдържание“ по проект BG051PO001-4.3.04-0016. “Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към НВУ „Васил Левски” и разработване на софтуерни модули по проект BG051PO001-3.1.08-0024 „Усъвършенстване на системите за управление в НВУ „Васил Левски” реализирани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския съюз

Публична покана

От 25.07.
2013г.

__

До 16,30ч. на 25.07.
2013 г.

Възложена

9017758

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

„Дейности, свързани с провеждане на конференция, информационно събитие и работни срещи по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси BG051PO001-3.1.07-0011 „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Публична покана

От 24.07.
2013г.

__

До 16,30ч. на 24.07.
2013 г.

Възложена

9017689

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

„Изготвяне на анализи на пазара на труда” за нуждите на Националния военен университет „Васил Левски” във връзка с проект №BG051PO001-3.1.07 - 0011 „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда” финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”

Публична покана

От 24.07.
2013г.

__

До 16,30ч. на 24.07.
2013 г.

Възложена

9017690

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

„Дейности, свързани с провеждане на конференции, информационни събития и работни срещи по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ BG051PO001-4.3.04-0016 „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към НВУ „Васил Левски”, BG051PO001-3.1.08-0024 „Усъвършенстване на системите за управление в НВУ „Васил Левски”, BG051PO001-3.1.07-0011 „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда” и BG051PO001-3.1.09-0003 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”

Публична покана

__ __

До 11.07. 2013 г.

Възложена

9017261

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти BG051PO001-4.3.04-0016. “Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към НВУ „Васил Левски”, BG051PO001-3.1.08-0024. „Усъвършенстване на системите за управление в НВУ „Васил Левски”, BG051PO001-3.1.07-0011. „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда” реализирани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския съюз

 

Публична покана

__ __

До 04.07. 2013 г

Възложена

9016925

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Доставка ва вещево доволствие за нуждите на НВУ”Васил Левски”

Чл. 16 ал. 8 от ЗОП

Не се прилага

31.05.2013г.

До 16.00 часа на 10.06. 2013г.

Възложена

539380

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли
Отговор

Дейности, свързани с осигуряване на публичност и визуализация

Чл. 14 ал. 4 от ЗОП

От 23.05.2013 г.

Не се изисква

До 16.30 часа на 03.06. 2013г.

Възложена

9015782

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Доставка на гориво-смазочни материали и специални течности : бензин A95-H - 65 000 л., дизелово гориво F-54 - 76 000 л., авиационен бензин 100 LL - 5 000 л., авиационен керосин Jet A-1 - 44 500 л., етиленгликол - 840 л., масло двигателно М16Д - 1 050 л., смазка "Унилит" У3В - 180 кг.

Чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП

___

___

___

Възложена

536015

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Доставка на строителни материали и миещи препарати за нуждите на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново” 

Чл. 14, ал. 4 от ЗОП

От 19.03.2013 г. до 16,30 ч. на 26.03.2013 г.

___

До 16,30 ч. на 26.03.2013 г.

Възложена

9013280

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Доставка на тонер касети за копирни и печатащи устройства за нуждите на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново” и по проекти BG051PO001-4.3.04-0016. “Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към НВУ „Васил Левски”, BG051PO001-3.1.08-0024. „Усъвършенстване на системите за управление в НВУ „Васил Левски”, BG051PO001-3.1.07-0011. „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда”, BG051PO001-3.1.09. „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”

Чл. 14, ал. 4 от ЗОП

От 26.02.2013 г.

__

До 16,30 ч. на 07.03.2013 г.

Възложена

9012580

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново” и по проекти BG051PO001-4.3.04-0016. “Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към НВУ „Васил Левски”, BG051PO001-3.1.08-0024. Усъвършенстване на системите за управление в НВУ „Васил Левски”, BG051PO001-3.1.07-0011. „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда”, BG051PO001-3.1.09. „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”.

Глава VIII "a" от ЗОП

От 18.02.2013 г.

__

До 16.30 ч. на 27.02.2013 г.

Възложена

9012303

подп.
Кирилов тел:
062/618850

Изтегли

Застраховка на МПС „Гражданска отговорност”, „Злополука на местата в МПС”, „Автокаско” на автомобилите, сградния фонд на Университета и застраховка „Злополука” на курсантите от НВУ „Васил Левски” / 13.11.2012г.

Глава  VIII "a" от ЗОП

От   13.11.2012г.

____

До 16.30 ч. на 27.11.2012г.

Възложена

9008584

подп.
Кирилов тел:
062/ 618850

Изтегли

Ремонт на санитарен възел на ІV-ти етаж на Учебен корпус "А" и ремонт в сграда "Казарма курсанти" във факултет "Авиационен",гр. Долна Митрополия.

Глава  VIII "a" от ЗОП От   14.11.2012г. ____ До 16.30 ч. на 22.11.2012г.

Възложена

9008667

подп.
Кирилов тел:
062/ 618850

Изтегли

Доставка на газьол ПКЦ-0,1% сяра за отопление 19540 литра

чл. 90, ал. 1, т. 11 договаряне без обявление - - -

Възложена

-

-

Изтегли

 

Назад