График изпити

Периоди на провеждане на изпитни сесии в НВУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018 година..

График за провеждане на зимната изпитна сесия.

График за провеждане на изпитна сесия във факултет "Общовойскови"

График за провеждане на изпитна сесия във факултет "Артилерия, ПВО и КИС"

График за провеждане на изпитна сесия във факултет "Авиационен"

Назад