История и дислокация на факултет “Авиационен”

Факултет "Авиационен" в гр. Долна Митрополия е учебно-научно основно звено на Националния Военен Университет "В.Левски", което подготвя висококвалифицирани летци, авиационни и други кадри за нуждите на Военновъздушните сили на Република България, гражданската авиация и други фирми и ведомства.

Факултет "Авиационен" е наследник на няколко български авиационни училища и школи. Първата от тях (Авиационната школа с началник Радул Милков) е създадена още през 1914 г. Аеропланното училище (с началник Продан Таракчиев), създадено през 1915 г. и демобилизирано през 1919 г. по клаузите на Ньойския договор, възобновява дейността си през 1923 г. От 1928 г. юнкери-летци се подготвят и във Военното училище. През 1936 г. се създават Въздушни учебни школи, които през 1940 г. се преобразуват във Въздушно училище. В него освен летци се подготвят и други авиационни специалисти.

През 1945 г. във Враждебна, край София, се създава Народното военновъздушно училище, което през 1948 г. се премества в Долна Митрополия. В Божурище е училището за щурмани и свързочници, а в Ловеч и Горна Оряховица - за техници. През 1959 г. всички български авиационни училища се обединяват в едно - ВВВУ “Г. Бенковски”.

От 01.09.2002 г. ВВВУ "Г. Бенковски" се преобразува във Факултет "Авиационен" на Националния Военен Университет "Васил Левски". В структурата на факултета влизат управление, катедри, научно-изследователска секция и отделение за административно документално обслужване и контакти.

Във Факултет "Авиационен" са подготвени хиляди кадри за военната и гражданската авиация, на България и на други страни. Академичната, военната и военно-специалната подготовка се провежда от академичен състав с висока научна квалификация, а летателната подготовка - от отлично подготвен командно инструкторски състав.

Факултет “Авиационен” е разположен в централната част на Северозападна България, в района на летище  Долна Митрополия, на около 140 километра от седалището на Управлението на НВУ “Васил Левски”, като по този начин е единствената образователна структура, предоставяща висше образование от областта на инженерно-техническите науки в този регион на страната.

    

 

  

 

Назад