Мисия и цели на Факултет "Авиационен"

Обществената мисия на Факултет "Авиационен", като основно звено на Националния военен Университет "Васил Левски", е участието в разработването и провеждането на държавната политика за развитието на авиационното военно образование, на военната и авиационна наука и техника в Република България на основата на образователните и военно образователни традиции в страната и на световните постижения в областта на авиацията, развиване (изграждане) на своите възпитаници морално, умствено и физически, приобщаването им  към най-високите идеали на дълга и честта, за да се формира у тях нагласа за кариера във Военновъздушните сили и гражданската авиация и възможности да поемат най-високи отговорности от командно, гражданско и държавно естество.

Назад