Декан на факултет “Авиационен”

полковник доцент доктор инженер Марин Симеонов Маринов
 
 
ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ :
 
1983г.        средно образование, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Ботевград;
1988 г.       магистър, инженер, Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски", специалност "Експлоатация и ремонт на радиоелектронното оборудване на летателни апарати";
1998 г.       доктор, по научна специалност „Радиолокация и радионавигация”;
 
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
Английски език – ниво използване;
Руски език – ниво използване.
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ :
 
1988-1991 г.      Началник група радио оборудване; под. 46060, гр. Стара Загора;
1991-1996 г.      Преподавател, старши асистент, ВВВУ „Г. Бенковски”, гр. Долна Митрополия;
1996-2000 г.      Главен асистент, ВВВУ „Г. Бенковски”, гр. Долна Митрополия;
2000-2002 г.      Доцент, ВВВУ „Г. Бенковски”, гр. Долна Митрополия;
2002-2010 г.      Доцент, факултет „Авиационен” на НВУ „В. Левски”, гр. Долна Митрополия;
2010-2014 г.      Началник на катедра „Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията”, факултет „Авиационен” на НВУ „В. Левски”, гр. Долна Митрополия;
от 2014 г.           Декан на факултет „Авиационен” на НВУ „В. Левски”, гр. Долна Митрополия.
 
ПРЕПОДАВАНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
Разпространение на електромагнитните вълни;
Антенно-фидерни системи;
Цифрови методи за обработка на информацията;
Автоматизирано проектиране на електронни схеми и др.
 
ПУБЛИКАЦИИ:
 
Автор и съавтор на повече от 60 научни статии, доклади и учебни пособия.
 
Тел. (+359-64) 822079  вътр. 65700,
E-mail: mmarinov@aff.nvu.bg
 

Назад