Академичната част на Факултет "Авиационен"

Академичната част  е структурирана в шест катедри, оглавявани от Началници или Ръководители на катедри, формирани според изискването за осъществяване на учебна и научно - изследователска дейност по сродни дисциплини.

Назад