Курсантската рота Факултет "Авиационен"

Състои се от командване и курсантите, обучаващи се във факултет “Авиационен”. В нея се организира основната част от възпитанието, изграждането на правилни войнски навици и животът на курсантите извън учебните занятия.

Назад