Секцията ВВС към Професионален сержантски колеж и Центърът за следдипломна квалификация Факултет "Авиационен"

Организират и провеждат обучение за повишаване квалификацията на офицери и сержанти от ВВС, според заявките и нуждите на съответните структури.

Назад