Катедра „Аеродинамика и конструкция на летателните апарати”

Катедра „Аеродинамика и конструкция на летателните апарати” е създадена през 1959. Тя разполага с богата материална база, разпределена в самостоятелно обособени кабинети и лаборатории по механика, основи на конструирането, машинни елементи, аеродинамика, динамика на полета, конструкция на летателните апарати.
 Основните направления по които се провежда обучение и се извършва научно-изследователска работа в катедрата са:

 • аеродинамика и динамика на полета на летателните апарати
 • устойчивост и управляемост на летателните апарати
 • безопасност на полетите
 • строителна механика на летателните апарати, конструкция на летателните апарати
 • хидравлика, системи за управление на летателните апарати
 • конструкция, летателни и маневрени характеристики на конкретни летателни апарати

В катедрата се преподават основни профилиращи дисциплини за специалността «Авиационна техника и технологии». Катедрата е водеща за специализацията «Летец-пилот» на курсантите обучаващи се по специалност «Организация и управление на тактическите подразделения от ВВС

Преподавани дисциплини:
 • Физика
 • Механика
 • Механика на флуидите
 • Авиационна метеорология
 • Основи на конструирането(приложна геометрия инженерна графика и машинни елементи)
 • Автоматизирани системи за проектиране
 • Строителна механика на авиационните конструкции
 • Безпилотни летателни апарати
 • Въведение в аерокосмическата техника
 • Конструкция на самолета/вертолета
 • Теория на механизмите и машините
 • Машинознание
 • Хидравлика и пневматика на системите на летателните апарати Системи за управление на летателните апарати
 • Конструкция и експлоатация на летателните апарати
 • Конструкция на летателните апарати
 • Авиационни композитни матерали и конструкции
 • Аеродинамика на летателните апарати
 • Динамика на полета
 • Устойчивост и управляемост на летателните апарати
Академичен състав
 • Ръководител катедра: доц. д-р инж. Владимир Светославов Савов
 • проф. д.т.н. инж. Иван Цветков Белниколов
 • доц. д-р инж. Пенчо Димитров Иванов
 • доц. д-р Донко Обрешков Обрешков
 • гл. ас. д-р инж. Иван Иванов Маринов
 • гл. ас. д-р инж. Любомир Василев Митов
 • гл. ас. д-р инж. Асен Ангелов Маринов
контакти:
 • доц. д-р инж. Владимир Светославов Савов - vsavov@aff.nvu.bg
 • доц. д-р инж. Пенчо Димитров Иванов - pivanov@aff.nvu.bg
 • доц. д-р Донко Обрешков Обрешков - dobreshkov@aff.nvu.bg
 • гл. ас. д-р инж. Иван Иванов Маринов - imarinov@aff.nvu.bg
 • гл. ас. д-р инж. Любомир Василев Митов - lmitov@aff.nvu.bg
 • гл. ас. д-р инж. Асен Ангелов Маринов - amarinov@aff.nvu.bg

Назад