Майор инженер Любомир Василев Митов

Откритото заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема “ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА РЕСУРСА НА ВЕРТОЛЕТНИ ЛОПАТИ” ще се проведе на 11.04.2012 год. във Факултет "Авиационнен", зала А-203 от 13.00 часа.

Научен ръководител : доцент д-р инж. Любомир Николов Герганов

Назад