Декан на факултет „Общовойскови”

Полковник доцент доктор инженер Христо Атанасов Атанасов

 
 
 
 РОДЕН
02.07.1960 г., гр.Велико Търново
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
1989 – 1991 
Военна академия "Г. С. Раковски", София
Профил „Командно-щабен”
Специалност “Оперативно-тактическа, общовойскова”
1978 – 1982 
Висше народно военно училище "Васил Левски", Велико Търново Военна специалност „Мотострелкови войски”
Военна квалификация: „Офицер от мотострелкови войски, инженер по експлоатация и ремонт на АТТ”
Гражданска специалност „Двигатели с вътрешно горене”
Гражданска квалификация „Инженер по двигатели с вътрешно горене”
1974 – 1978
Математическа гимназия, Велико Търново
 
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
1995
Курс по методически основи на научните изследвания
1996
Курс за повишаване на квалификацията
2003
Курс „Системен подход в обучението и управлението на учебния процес”
2003
Курс по сърбо-хърватски език
2003
Курс по управление на качеството
2004
Курс по английски език
2005
Курс „Управление на качеството на учебния процес”
2009
Курс „Взривни работи и технологии”
2013
Курс” Компютърни комуникации и дистанционно обучение”
 
 
НАУЧНА СТЕПЕН:
Доктор по научна специалност 05.12.01 "Организация и управление на Въоръжените сили"
Тема на дисертационния труд "Прегрупиране на механизираната бригада за участие в контраудар"
 
 
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:
Доцент по научна специалност 05.12.01 "Организация и управление на въоръжените сили"
 
 
 ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2008
Декан на факултет „Общовойскови”
2004 – 2008
Заместник-декан на факултет „Общовойскови”
2001 – 2004
Началник на катедри „Тактика”, „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътни войски”
2000 – 2001
Доцент
1999 – 2000
Главен асистент - доктор
1992 – 1999
Асистент, старши асистент, главен асистент
1991 – 1992
Командир на курснтска рота във ВВОВУ "В. Левски"
гр. В. Търново
1989 – 1991
Слушател във Военна Академия "Г. С. Раковски" гр. София
1985 – 1989
Командир на специален взвод във ВНВУ "В. Левски"
гр. В. Търново
1982 – 1985
Командир на взвод; Командир на рота във военно поделение гр. Елхово
 
 
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
- "Обща тактика";
 
- "Организация и използване на тактическите подразделения";
 
- "Международни и регионални системи за сигурност";
 
- "Военни теории, концепции и стратегии";
 
- "Глобални проблеми на сигурността".
 
- "Външна политика, военна дипломация и протокол".
 
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
- Методика на тактическата подготовка
 
- Международни системи за сигурност
 
 
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ
Английски език
писмено и говоримо на добро ниво
Руски език
писмено и говоримо на добро ниво
Сърбо-хърватски
писмено и говоримо на добро ниво
 
 
НАГРАДИ
1992
Благодарност
1995
Благодарност
2000
Благодарност
2001
Благодарност
2002
Благодарност
2003
Благодарност
2003
Предметна награда
2004
Нагръден знак ІІІ степен
2004
Предметна награда
2005
Почетен знак
2006
Предметна награда
2008
Благодарност
2010
Грамота 
2013
Благодарност

 

Назад