Академична част на Факултет „Общовойскови”

Академичната част на факултет "Общовойскови" се състои от 9 катедри, както следва:
  • Организация и управление на тактическите подразделения от сухопътни войски
  • Комуникационни и информационни системи
  • Управление на ресурси и технологии
  • Стопанско управление и логистично осигуряване
  • Разузнаване
  • Инженерно осигуряване
  • Природо-математически науки
  • Национална и регионална сигурност
  • Езиково обучение и физическа подготовка

Назад