Факултет „Общовойскови” за контакти

Секретариат:

телефони: 062/618712; 062/618713; 062/618714;
факс: 062/618716.

Управление:

Декан (Началник на факултета): тел. 062/618710;
Заместник декан по ВП: тел. 062/618711.
Заместник декан: тел. 062/618711.

Катедри:

Ръководител на катедра "ОУТПСВ": тел. 062/618717;
Ръководител на катедра "КИС": тел. 062/618724;
Ръководител на катедра "Разузнаване": тел. 062/618721;
Ръководител на катедра "УРТ": тел. 062/618727;
Ръководител на катедра "НРС": тел. 062/618719;
Ръководител на катедра "ЗНБАК": тел. 062/618722;
Ръководител на катедра "СУЛО": тел. 062/618720.

Централа на НВУ "В.Левски": 062/618822

Назад