Мисия на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

Мисията на Факултета е да работи активно за развитието на военното образование в Република България, подготвяйки офицери за нуждите на Българската армия, притежаващи отлична професионална подготовка, морална, физическа и психическа устойчивост, лидери в армейските колективи и обществото, способни да се реализират във всички сфери на армейския живот, достойни партньори на офицерите от страните - членки на Северноатлантическия блок НАТО.

Назад