Компютърно подпомагано учение

В периода 7-9 юни 2011 г се проведе компютърно подпомагано учение в кабинетната база за симулиране на обстановката в Центъра за подготовка на кадри за участие в операции по поддържане на мира на НВУ “Васил Левски”. В него участваха курсанти от четвърти и пети курс от всички специалности на факултетите във Велико Търново и Шумен.
 
Компютърно подпомаганото учение е втора фаза на Специално тактическо учение “Страж 2011” на тема “Охрана и отбрана на база”.
 
Първата фаза включи подготовката на цялостния замисъл на учението и разработването на необходимите документи, осигуряващи провеждането му.
 
По време на учението бяха отработени основни действия на ротна тактическа група в обема на дейностите по охрана и отбрана на база в рамките на операции по поддържане на мира.
 
С използване на възможностите на симулационната система JCATS /“Джей кетс”/ бяха създадени редица обстановки – нападение на отделни кули от базата от цивилно население със стрелково оръжие; стрелба с ръчна противотанкова гранатохвъргачка по базата; ракетна атака; оказване на помощ на ранен военнослужещ вследствие на ракетната атака; безредици на контролно-пропускателен пункт от местни жители; оказване на медицинска помощ на цивилно лице, пострадало при безредиците; преминаване на цивилни граждани в близост до охранявания район; повреда на автомобил от силите за специално действие и др. Обучаемите имаха за задача своевременно да вземат решение и да реагират на всяка от възникналите ситуации.
 
Ръководител на компютърно подпомаганото учение бе подполковник Георги Пенчев – Началник на Центъра за подготовка на кадри за участие в операции по поддържане на мира. Командир на ротната тактическа група бе капитан Калоян Бакалов (който е командир на рота в курсантски батальон), а курсантите бяха разпределени на различни длъжности в тактическия оперативен център на учението, изпълняваха длъжности като командири и др.
 
В периода 20-22 юни 2011 г. на Гарнизонния учебен център “Беляковец” ще се проведе заключителната трета фаза на Специалното тактическо учение “Страж 2011”, където всички симулирани действия от компютърно подпомаганото учение ще бъдат изпълнени в реални полеви условия.
 
Участие в него ще вземат курсантите от всички курсове на Факултет “Общовойскови” и Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”.
 
9 юни 2011 г.

Назад