Оцеляване в природата

От 9 до 19 май 2011 година се проведе поредния курс по оцеляване в природата с курсантите от първи курс на факултет „Общовойскови”.
 
Целта на “Курса по оцеляване в природата” бе обучаемите да придобият основни  умения за оцеляване в природни условия, индивидуално или в състава на малки колективи, получаване и затвърждаване на умения по преодоляване разнообразни препятствия, решаване на определени ситуации, ориентиране с/без топографска карта на местността, овладяване основите за придвижване и др.
 
Курсът по оцеляване в природата с курсантите от първи курс на факултет „Общовойскови” включва един подготвителен и два основни етапа:
 
   - в подготвителния етап обучаемите изслушват обзорна лекция по „Оцеляване в природата”, прочитат книгите на Джон Уайзман и Питър Дарман „Ръководство по оцеляване”, „Оцеляване в екстремални условия” на Жоро Георгиев и Милен Заков и изглеждане на поредица от филма по оцеляване на Ray Mears.
 
   - първи етап „Основи на оцеляването в природата” се провежда на полигонната база на Националния военен университет „В. Левски” и язовира на село Беляковец. Занятията се провеждат по специализирани учебни места.

На тях се изучават основните техники на оцеляване на личен състав в природата. Учебните места са свързани с изработване на заслони и убежища, използуване на фауната и флората за добиване на храна, преодоляване на водна преграда, добив и пречистване на вода, приготвяне на храна в полеви условия и преодоляване на трудно достъпни участъци от местността.
 
 
Занятията се провеждат  от преподавателите по метода „показ с обяснение и тренировка”, след което обучаемите практически извършват демонстрираните действия. Всички обучаеми преминават през учебните места по ред, предварително  разработен график от ръководителя на занятията.
 
   - втори етап „Полево обучение на местността по оцеляване в природата” се провежда в непознат за обучаемите район, включващ различни местности и природни релефи. В него обучаемите практически прилагат наученото от занятията по време на първия етап. Групите се отвеждат до определени пунктове. На обучаемите се осигурява възможност да приготвят храна, необходима за първия ден.
 
След преодоляване на определен преход по един от начините за ориентиране на местността, обучаемите се явяват на учебното място. Там Ръководителите на учебни места поставят задачи на инструкторите. Те от своя страна предават задачата на оцеляващата група. Обучаемите вземат решение за преодоляване на съответните препятствия. Инструкторите контролират изпълнението на поставената задача, а ръководителите на учебни места оценяват действията на обучаемите. След това групите поемат към следващия преход и следващите места.
 
След изпълнението на задачите на третото поредно учебно място обучаемите получават задача да пристъпят към оборудване на места за нощуване и приготвяне на храна за следващия ден.
 
Курсът по оцеляване завърши с връчване на Удостоверения за допълнително обучение или специализация.

Ръководител на Курса по оцеляване бе подполковник доцент доктор Николай Гаджалов – началник на катедра „Разузнаване”. Занятията се проведоха от преподаватели на катедра „Разузнаване” и “Организация и управление на тактическите подразделения от СВ” с привличане на инструктори от Професионалния сержантски колеж и командирите от Курсантския батальон.

Назад