Научна конференция във факултет "Авиационен"

Научна конференция “50 години от полета на първия човек в Космоса” се проведе на 14-15 април във Факултет “Авиационен” гр. Долна Митрополия.
 
Организатори на научния форум са Факултет “Авиационен” на  НВУ “Васил Левски”, ВВУБ “Георги Бенковски” Долна Митрополия, Институтът за космически изследвания към БАН, Съюзът на учените в България - клон Плевен, Военен клуб Плевен.

По време на научната конференция 63 участници представиха свои доклади в 12 тематични направления. Специалистите разискваха новостите в авиационната и космическата техника; аерохидродинамика, безопасност на полетите и управление на въздухоплавателните средства и др.

Назад