Научен симпозиум "Съвременни проблеми на приложния електромагнетизъм"

На 25 март 2011 в НВУ „Васил Левски” се проведе Научен симпозиум “Съвременни проблеми  на приложния електромагнетизъм”.
 
Съорганизатори на форума бяха НВУ „Васил Левски” и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Участие взеха общо 13 докладчици от 3 университети в България и 2 института на БАН и двама участници от Националния технически университет в Атина.
 
Пленарните доклади представиха проф. Панайотис Франгос и доктор Димитрис Симос от Националния технически университет, Атина и доц. д-р Георги Георгиев от „Св. Св. Кирил и Методий”.
 
Темите на пленарните доклади са съответно: „Увод и перспективни изследвания в областта на радарите с обратен апертурен синтез”, “Схеми за криптиране с ортогонални матрици и криптоанализ” и „L(c, n) числа и техните приложения в областта на вълноводите”.
 
 
 
 
 
 
 
25 март 2011 г.

Назад