Обновен компютърен терминален клас бе открит в НВУ "Васил Левски"

Началникът на НВУ „Васил Левски” бригаден генерал Цветан Харизанов откри обновен компютърен терминален клас в катедра „Комуникационни информационни системи” на Факултет „Общовойскови”.
 
 
Обновяването на компютърния терминален клас се състои в свалянето от употреба на съществуващите компютри като се използват само мониторите, клавиатурите и мишките. Монтирани са 12 миниатюрни терминални устройства с инсталиран софтуер. Закупен е сървър, като неговата мощност е споделена между тези 12 потребители.
 
Предимствата са много но няколко от тях са, че терминалните устройства са безшумни, евтини и надеждни и не на последно място са енергийно ефективни  - всяко едно от тях консумира само по 5 W.
 
Проектът е разработен от преподавателите нa катедра „Комуникационни информационни системи” и е изцяло финансиран от НВУ „Васил Левски”.
 
Стойността на проекта е 5946 лв, а на извършения ремонт на кабинета допълнително са изразходени 2140 лв.
 
17 март 2011 г. 

Назад