Самостоятелен панел на тема: „Отбранителната индустрия и военнообразователната система – перспективи за сътрудничество през второто десетилетие на XXI век”

част от
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕНИДЖМЪНТЪТ В ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩА СЕ
СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ”
който ще се проведе
на 2 и 3 декември 2011 г.
в гр. Велико Търново
Председател:
бригаден генерал инж. Цветан Харизанов
Научен секретар:
полковник инж. доцент доктор Георги Камарашев
 
Членове на Организационния комитет:
Професор доктор Севдалина Димитрова – НВУ „Васил Левски”
Професор доктор Иван Симеонов – НВУ „Васил Левски”
Полковник доцент доктор Стойко Стойков – ВА „Георги Раковски”
Полковник доцент доктор Христо Атанасов – НВУ „Васил Левски”
Подполковник доцент доктор Илиян Лилов – НВУ „Васил Левски”
Доцент доктор Ваня Банабакова – НВУ „Васил Левски”
Подполковник доктор Николай Ничев – НВУ „Васил Левски”
Доктор Елица Петрова – НВУ „Васил Левски”
Майор инж. Георги Георгиев – НВУ „Васил Левски”
 
Технически секретар:
Майор Иванка Георгиева

РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български, руски, английски
НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ДИСКУСИИ
  • Военнообразователната система като източник на кадри за отбранителната индустрия.
  • Отбранителната индустрия като потребител на кадри.
  • Възможности за сътрудничество в научно-изследователската област .
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Заявките за участие се приематна електронен адрес inid@nvu.bg до 22 ноември 2011 г.
Окончателната програмата на панела ще бъде публикувана на сайта на НВУ ”В. Левски” до 25.11 2011 г.
 
ЗА КОНТАКТИ
гр. Велико Търново 5006
бул. “България” № 76
НВУ „Васил Левски”
За научна конференция 2011
Телефони: 0888 683415 подп. доц.д-р Илиян Лилов
                    062/618875 м-р Георги Георгиев
                                         ц.сл. Анжела Дупалова
 

Назад