Годишна университетска научна конференция

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ
В РАБОТАТА

на Годишната университетска научна конференция
на НВУ „Васил Левски” за 2011 година,

която ще се проведе

на 23-24 юни 2011 г.

във Велико Търново

Председател:
бригаден генерал инж. Цветан Харизанов

Научен секретар:
полковник инж. доц. д-р Георги Камарашев

РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български, руски, английски, немски
 

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Сигурност и отбрана;
  • Технически науки;
  • Природо-математически науки;
  • Педагогически и хуманитарни науки;
  • Социални, стопански и правни науки.

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заявките за участие се приемат до 13 май 2011 г.
Докладът да бъде изпратен не по-късно от 27 май 2011 г. на електронен адрес nvu_forum@nvu.bg във формат .doc и .pdf
Приетите доклади ще бъдат публикувани в Сборник научни трудове.
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.
Дискусията по докладите е до 15 минути.
Програмата на научната конференция ще бъде публикувана на сайта до 17.06 2011 г.

ТАКСИ

Таксата за участие е 45 лв, независимо от броя на докладите. Включва сборник научни трудове, делегатски комплект, кафе-паузи и участие в коктейл.
Съавтор, неучастващ в работата на конференцията и желаещ да получи сборник научни трудове заплаща 20 лв

Заплащането се извършва  по банков път:
Банкова сметка: IBANBG 45 IABG 74313100835400
BIC код: BIC - IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД
Клон гр. Велико Търново
Такса за научна конференция 2011

Документ за банков превод следва да бъде изпратен по факс или на електронен адрес до 27 май 2011 г.
Важно!
Разхооправдателни документи се издават срещу изпратени на посочения електронен адрес данни за издаването им и не по-късно от 5 дни след извършване на плащането.

ЗА КОНТАКТИ

гр. Велико Търново 5006
бул. “България” № 76
НВУ „Васил Левски”
Институт за научноизследователска и иновационна дейност
За научна конференция 2011
Телефони:
062/618875       0884541785      майор Георги Георгиев
062/618807       0884507065      майор Иванка Георгиева
Факс          062/618899

Назад