Сборници научни трудове

 

  • Сборник доклади от Научна конференция 2011 „50 години от полета на първия човек в космоса”- том 1 и том 2

  • Сборник доклади от Научен симпозиум „Съвременни проблеми на приложния електромагнетизъм” – под печат

 

 

  • Годишник на НВУ “Васил Левски” 2010 година – под печат

 

 

 

  • Сборник доклади от научна конференция „40 години от стъпването на човек на луната и 30 години от полета на първия български космонавт”, 2009 - том 1 , том 2

 

 

 

 

 


 

Назад