Тренажори и симулатори

Тренажорната учебно-материална база дава възможност за практическа реализация на получените знания и провеждането на занятия и в неблагоприятни метеорологични условия.
Тренажорната учебно-материална база включва:

  • Тренажори за обучение в стрелба с въоръжението на бойните машини;
  • Тренажори за кормуване с танк;
  • Кабинети за симулиране на обстановка по програмата EIPIC;
  • Симулатори за обучение в стрелба с леко стрелково оръжие;
  • Симулатор за обучение на предни артилерийски наблюдатели.
  • Лаборатория по обезвреждане  и унищожаване на  взривни боеприпаси и импровизирани взривни устройства и последващи дейности;
  • Център за обучение по взривни технологии с хуманитарни цели и изследвания по инженерна поддръжка;
  • Артилерийски стрелкови комплекс факултет “А, ПВО и КИС”;
  • Тренажори за обучение на личен състав от ВВС - факултет “Авиационен”;

 

 

Симулатори

 

 

 

Назад