Декан на факултет „Общовойскови”

Полковник доц. д-р Свилен Евтимов Стефанов

   
 РОДЕН
10.04.1965 г., гр.Русе
   
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
2005 - 2007
Военна академия "Г. С. Раковски" гр. София; ОКС "магистър" специалност: "Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от БА"
1995-1998 
Висше народно военно училище "В. Левски"
гр. В. Търново; ОНС "доктор"
1983-1988
Висше народно военно училище "В. Левски"
гр. В. Търново; ОКС "магистър" специалност: "Електрообзавеждане и автоматика в БТТ"
1978-1983
Средно спортно училище "Г. С. Раковски"
гр. В. Търново
   
НАУЧНА СТЕПЕН:
Доктор в научна специалност 02.21.02 "Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника", получена за разработване на дисертация на тема "Идентификация на параметрите и методи за регулиране на системите за стабилизация на танковото въоръжение"
   
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:
Доцент в научна специалност 02.01.49 "Автомобили, трактори и кари"
   
 ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
2015-
Декан на факултет „Общовойскови”
2008-2015
Заместник-декан на факултет „Общовойскови”
2002-2008
Ръководител на катедра „Упарвление на ресурси и технологии” към факултет „Общовойскови”
1998-2002
старши асистент; глаен асистент
1995-1998
редовен докторант във Висше военно общовойсково училище "В. Левски" гр. В. Търново
1994-1995
Асистент
1988-1994
ЗКТЧ на танкова рота; Помощник-началник на БТ и АС по
   
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
- "Теория на автоматичното управление";
 
- "Електроуредба и електроавтоматика в БТТ";
 
- "Изследване на операциите";
 
- "Идентификация на системи";
 
- "Симулационно моделиране и оптимизиране на системи".
   
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
- Теория на автоматичното управление;
 
- Изследване на операциите;
 
- Симулационно моделиране на сложни системи.
   
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ
Английски език
STANAG 2-2-2-2
Руски език
добре

 

Назад