Резултати от конкурсни изпити

Публикувани са резултати от проведените изпити в:
Общообразователен тест на 24 февруари 2018 г. в Кюстендил
Тест по английски език на 25 февруари 2018 г. в Кюстендил
Психологична оценка (пригодност) на 24-25.02.2018 г. в Кюстендил
Общообразователен тест на 04.03.2018 г. в Монтана
Тест по английски език на 05.03.2018 г. в Монтана
Психологична оценка (пригодност) на 04-05.03.2018 г. в Монтана
Общообразователен тест на 10.03.2018 г. в Пловдив
Тест по английски език на 11 март 2018 г. в Пловдив
 

 
Внимание!
За да получите желаната информация, моля въведете данни в следното поле:

ЕГН


 

Назад