ГРАФИК

за провеждане на изнесените предварителни изпити
през 2016 година
 
Общообразователен тест
10.00 – 14.00 часа
Писмен тест по английски, френски или немски език
(за военните специализации)
15.00 – 17.00 часа
Пловдив
Военно окръжие
ул. ,, Велико Търново” № 75
27 февруари
9 април
Монтана
Военно окръжие
ул. ,, Безименна№ 1
10 март
Добрич
Военно окръжие
бул. „Добруджа” №4
15 март
Сливен
Военно окръжие
бул. „Ген. Скобелев” №4
17 март
16 април
Бургас
Професионална гимназия по електроника и електротехника
19 март
Хасково
Военно окръжие
ул. ,,Ком№ 3
22 март
10 април
Стара Загора
Военно окръжие
ул. ,, Свети Княз Борис” 55
26 март
Кюстендил
Езикова гимназия „Д-р Петър Берон”
2 април
 
 

Назад