Научна конференция 2012 „100 години Българска бойна авиация”

НАЦИОНАЛНИЯТ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ФАКУЛТЕТ „АВИАЦИОНЕН”

ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ

ВВУБ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН

„ТЕРЕМ” ЕАД

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - КЛОН ПЛЕВЕН

ВОЕНЕН КЛУБ - ПЛЕВЕН

ОРГАНИЗИРАТ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 201 2
100 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА БОЙНА АВИАЦИЯ”

17-18 МАЙ 2012 г.
гр. Долна Митрополия

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 • генерал-майор инж. Константин Попов – Военновъздушни сили
 • бригаден генерал инж. Цветан Харизанов – НВУ „Васил Левски”
 • полк. инж. Васил Лазаров – ВВУБ „Георги Бенковски”
 • проф. д-р инж. Петър Гецов – Институт за космически изследвания – БАН
 • доц. д-р инж. Станчо Петков – „Терем” ЕАД

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
полк доц. д-р инж. Даньо Лалов – НВУ „Васил Левски”

НАУЧЕН СЕКРЕТАР:
полк доц. д-р инж. Георги Станчев – НВУ „Васил Левски”

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ:
майор д-р инж. Иван Маринов – НВУ „Васил Левски”
майор инж. Любомир Митов – НВУ „Васил Левски”

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Авиационна и космическа техника;
 • Аерохидродинамика, безопасност на полетите и управление на въздухоплавателните средства;
 • Военни науки, навигация и средства за поразяване;
 • Геоинформационни системи и дистанционни методи за изследване на Земята и Космоса;
 • Информационни технологии, компютърни системи и мрежи;
 • Радиотехника и електроника;
 • Електротехника, автоматика и системи за управление;
 • Природоматематически науки;
 • Социални, хуманитарни науки и филологии;
 • Медицина;
 • Агробиологически науки;
 • Организация, управление и методика на обучението във висшето и авиационното образование.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

Изпращане на докладите в електронен вид по електронна поща до редакционната колегия за приемане/отхвърляне.
15.04.2012 г.
Изпращане на заявка за участие и копие от платежен документ, придружени с окончателния вариант на доклада в електронен вид.
30.04.2012 г.
Регистрация на участниците
8:00 - 12:00 часа 17.05.2012 г.
Откриване на Научната конференция
10:00 часа 17.05.2012 г.

АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

5855 гр. Долна Митрополия
Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”
за Научна конференция 2012
тел. 064/970192
тел./факс: 064/837217
E-mail: sc2012@aff.nvu.bg

За указанията за участие и изискванията за оформянето на докладите може да прочетете тук.
Образец на заявката за участие може да получите тук.
Примерният файл name_keyword_sc.dot може да копирате от тук.

Назад