STANAG, ALCPT

График за предварителен тест ALCPT, за явяване на изпита за определяне нивото на владеене на английски език съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001 за редовната пролетна изпитна сесия на 2019 година в НВУ "Васил Левски"

 

Демо-версия на компютърен тест STANAG 6001 - английски език

Заповед №ОХ-620 от 08.08.2016 г. относно условията и реда за разработване и провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001

Заповед №ОХ-1095 от 19.10.2017 г. относно отмяна на „Спецификации на изпита за определяне нивото на владеене на английски език за Министерството на отбраната на Република България в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 – десето редактирано издание“ и обявяване на единадесето редактирано издание

Заповед №ОХ-218 от 19.03.2013 г. относно въвеждане на нов модел на обучението по английски език, провеждано във военните формирования, Военна академия „Г. С. Раковски“ и висшите военни училища за изпълнение на изискванията, залегнали в Цел на способностите E 1101 N „Владеене на английски език“

Заповед №ОХ-622 от 05.09.2013 г. относно организиране на подбора и провеждането на квалификационни курсове по английски език в съответствие със Стратегията за развитие на системата за обучение по английски език и изискванията, залегнали в ЦС E 1101 N „Владеене на английски език“

Заповед №ОХ-404 от 07.06.2013 г. относно отмяна на „Спецификации на изпита за определяне нивото на владеене на френски език за Министерството на отбраната на Република България в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 – първо издание“ и обявяване на второ редактирано издание

Заповед №ОХ-851 от 08.11.2011 г. относно утвърждаване на спецификации за изпитите за определяне нивото на владеене на гръцки, немски, румънски, руски, сръбски, турски, френски и български език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001

Назад