ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ

Проверка на резултати от изпити и класиране

Проверка на оценки от дипломата, участващи в балообразуването

Решение на задачите от изпита по математика, проведен на 13.04.2013 г. в град Велико Търново

Свободни места за платено обучение.

Проверка на резултатите за платено обучение

Прием за обучение в ОКС "бакалавър" срещу заплащане.

 

Резултати от предварителни изпити

Предварителни изпити

Подготвителни курсове и консултации

Прием по военни специализации

Прием за обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър"

Прием за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър"

Решение на задачите от изпита по математика, проведен на 05.04.2014 г. в град Велико Търново

Решение на задачите от изпита по математика, проведен на 18.06.2014 г. в град Велико Търново

 

График на срещите с випускници на средните училища

Още информация за приемната кампания

Подаването на документи за конкурсни изпити в НВУ "Васил Левски" може да се извършва и в изнесения приемен пункт, намиращ се на южния вход на университета.

 

Информация по всички въпроси, свързани с кандидатстудентската кампания, може да получите на телефони:

5006 гр. Велико Търново
бул. „България” №76
 
Телефони:
Връзки с обществеността
062 61 88 07
 
Информационен център
062 61 88 37
 
Изнесен приемен център
062 61 88 66,
за времето
от 17 март до 25 април 2014 г.
от 2 юни до 22 юли 2014 г.
 
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен
централа: 054 80 10 40, вътрешни 54218, 54231, 54230
за времето
от 17 март до 22 април 2014 г.
 
Факултет „Авиационен”, Долна Митрополия
064 970 192
за времето
от 17 март до 22 април 2014 г.
 
е-mail: nvu@nvu.bg
vaprosi@nvu.bg
www.nvu.bg

 

Внимание!
Всички административни такси могат да бъдат заплатени на:

Сметка на НВУ "Васил Левски"
факултет "Общовойскови"

Банкова сметка: IBAN – BG 45 IABG 74313100835400
BIC код: BIC - IABGBGSF

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД
Клон гр. Велико Търново

 

Назад