ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ

Предварителни изпити

Прием по военни специализации

Прием за обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър"

Прием за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър"

Подаването на документи за конкурсни изпити в НВУ "Васил Левски" може да се извършва и в изнесения приемен пункт, намиращ се на южния вход на университета.

 

Назад