Конкурси за главни асистенти

Заповед на Министъра на отбраната на РБ № РД-02-993/07.12.2018 г., относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"за военнослужещ в НВУ "Васил Левски".

Заповед на Министъра на отбраната на РБ № РД-02-972/03.12.2018 г., относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"за военнослужещ в НВУ "Васил Левски".

Заповед на Началника на НВУ "Васил Левски" № РД-02-974/03.10.2018 г., относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"за цивилен служител в НВУ "Васил Левски".

Заповед на Началника на НВУ "Васил Левски" № РД-02-295/05.04.2018 г., относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"за военнослужещ в НВУ "Васил Левски".

Заповед на Началника на НВУ "Васил Левски" № РД-02-186/08.02.2018 г., относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"за цивилен служител в НВУ "Васил Левски".

 

 

Назад