Конкурси за главни асистенти

Заповед на министъра на отбраната на РБ № ОХ-940/25.08.2017 г., относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност "главен асистент" за военнослужещи в Национален военен университет "Васил Левски”.

Заповед № РД-02-675 от 7 юли 2017 година на Началника на НВУ „Васил Левски”, относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител в на НВУ „Васил Левски”.

Заповед № РД-02-676 от 7 юли 2017 година на Началника на НВУ „Васил Левски”, относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител в на НВУ „Васил Левски”.

Заповед на Началника на НВУ "Васил Левски" № РД-02-84/10.01.2017 г.,
относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност "главен
асистент"за цивилен служител в НВУ "Васил Левски".

Заповед на Началника на НВУ "Васил Левски" № РД-02-982/11.10.2016 г.,
относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност "главен
асистент"за цивилен служител в НВУ "Васил Левски".

 

Назад