Честване на 24 май – празник на българската просвета и култура и славянската писменост

На 23 май 2012 г. в Дома на културата на НВУ „Васил Левски”  се състоя тържество по повод 24 май – Празник на българската просвета и култура и славянската писменост.
Началникът на НВУ „Васил Левски” бригаден генерал Цветан Харизанов произнесе празнично слово по повод празника.

 

С награден знак „За принос към Министерството на отбраната” бе наградена професор доктор Севдалина Димитрова. Награден знак „За вярна служба под знамената” Дамски кръст- ІІ степен бе връчен на доцент доктор Диана Тимова. Награди от Министъра на отбраната и от Началника на НВУ „Васил Левски” за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения, принос в развитието и издигането равнището на военното образование и военната наука получиха 12 членове на академичния състав на университета.
Дипломи получиха 37 випускници, придобили образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности „Стопанска логистика”, „Национална и регионална сигурност”  и „Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи”. Първенец на

випуска е Виктория Георгиева от специалност  „Стопанска логистика”, постигнала успех  Отличен 5.86. Тя получи грамота „Magna cum Laude”. Още 8 абсолвенти, постигнали отличен успех бяха наградени с грамота  „Cum Laude”.
Тържеството завърши с театралната постановка „Максималистът” по Станислав Стратиев, представена от  студенти от Експериментален театър към Педагогическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
 

Назад