Прием за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър"

Подаване на документите, класирането и записването се извършва в съответните факултети.

 

Заплащането на таксите за обучение и за административни услуги се извършва по банковите сметки на съответните факултети.

ТАКСИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ
И ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Комплектът кандидат-студентски документи е на цена 10 лв.
Комплектът документи за записване на студенти в Университета е на цена 25 лв.

Назад