Прием за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър"

Подаване на документите, класирането и записването се извършва в съответните факултети.

 

Назад